Het COC zet zich in voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. En omdat niemand in één hokje past, doet het COC dat voor de volle breedte van onze gemeenschap: jong, oud, allochtoon, autochtoon, atheïst of religieus, leer of lipstick, met of zonder kinderwens, doof, horend, hoog of laagopgeleid. Als belangenvereniging kan het COC niet zonder jouw steun. Sluit je daarom bij ons aan.

Als lid betaal je 45,- per jaar* en steun je het werk van het COC. Je kunt gratis of met korting naar COC-activiteiten. En ben je jonger dan 26, dan ontvang je gratis het COC-jongerenblad Expreszo.

Soort lidmaatschap
 
Ik word lid van het COC
Ik ben jonger dan 26 en word jongerenlid van het COC
Voorl., voorv. & achternaam
*
Land:
*
Postcode, huisnr. & toev.
Adres:
*
Woonplaats:
*
Geboortedatum: *
Telefoon:
*
E-mailadres:
*
Herhaal E-mailadres:
*
Kies uit de lijst hieronder bij welke COC-vereniging u zich wilt aansluiten.
COC-vereniging
*
Betaalwijze:
*
Automatische incasso
Factuur
Rekeningnummer
BIC/Swift

Ik wil graag vrijwilliger worden
 
Ja, neem contact met mij op
Nee, bedankt

Opmerkingen:

* Het lidmaatschap loopt gelijkt aan het kalenderjaar en wordt automatisch verlengd tenzij deze uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk wordt opgezegd. Het contributietarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering van COC Nederland. Leden met een laag inkomen komen in aanmerking voor een gereduceerde tarief van 26,50 euro. Zie hiervoor de aanwijzingen op de toegezonden acceptgiro.