Met dit formulier kunt u uw lidmaatschap opzeggen. U krijgt van ons een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres.
Lidnummer
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Afdelingsnaam (indien van toepassing)
Voorl., voorv. & achternaam
*
Land
*
Postcode/Huisnr./Toevoeg.
*
Straat
*
Plaats
*
E-mail
*
Telefoon
Geboortedatum
*

Opzeggingsreden
*
COC-vereniging
*
Wij zouden u tot slot nog enige vragen over uw lidmaatschap willen stellen.
Was het lidmaatschap naar verwachting?
*
Ja
Nee
Meestal wel
Soms
Aanvankelijk wel, later minder
Welk cijfer zou u het COC toekennen?
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Heeft u nog opmerkingen of suggesties?