1)Tijdschrift voor de Politie

Om als politiefunctionaris in aanmerking te komen voor gratis toezending hebben wij onderstaande gegevens van u nodig
 
 

2) Uw gegevens

 

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Abonneren kan door een e-mail te sturen naar TvP@spabonneeservice.nl, met vermelding TvP + jaar.

U ontvangt daarna een factuur. Bestaande abonnees krijgen jaarlijks automatisch een uitnodiging tot betaling toegezonden. Abonnementen lopen per kalenderjaar en worden automatisch verlengd, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de vervaldatum bij onze abonneeservice wordt opgezegd.