4-5mei

‘’educatie-aanbod ‘’Ik ga op reis, Pieter! is afgelopen!

Wij willen de film vertonen en nagesprek houden voor:
 

School adres:

Contactpersoon:

Wij verklaren, dat wij het nagesprek aansluitend op- of daags na het vertonen van de film zullen houden en aan het eind van het nagesprek aan elk kind individueel een boek zullen overhandigen

Bestelformulier inzenden voor 20 febr 2021
4-5mei