Organisatie
Geslacht *
ManVrouw
Initialen, voorvoegsel & achternaam
*
Telefoon
Emailadres
*

Land
*
Postcode, huisnr. & toev.
*
Straat
*
Plaats
*

Afwijkend factuuradres


De contributie bedraagt momenteel € 35 per jaar.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het loopt per kalenderjaar en de contributie is verschuldigd over het gehele jaar ongeacht het moment van aanvang of beëindiging van het lidmaatschap.
Opzegging kan tot vier weken voor het einde van het jaar, per brief of email aan Uitgeverij Paris (info@uitgeverijparis.nl).
Velden met een * zijn verplicht