*
Jaarabonnement (7 nummers) met Kaerel skincare pakket: € 24,95 (in België beschikbaar tegen bijbetaling van € 4,- verzendkosten) all-in-one cosmeticapakket van Kaerel
Jaarabonnement (7 nummers) met welkomstkorting: € 14,95

Bedrijfsnaam

Geslacht
*
Man
Vrouw
Anders/nvt
Initialen, voorvoegsel & achternaam
Geboortedatum
Telefoon
*
Email
*

Land
*
Postcode, huisnr. & toev.
*
Straat
*
Plaats
*

Rekeningnummer
BIC
Betaalwijze
*
Automatische incasso

Abonnementsvoorwaarden
Abonnementen gaan in per de eerst volgende te verschijnen editie van Attitude en hebben een minimale looptijd zoals vermeld in de aanbieding waarmee is ingestemd. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De betalingstermijn wordt vastgelegd zoals u bij het aangaan van het abonnement heeft aangegeven. Betaling geschiedt per automatische incasso. Prijswijzigingen voorbehouden.
Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. Voor het beëindigen van een abonnement geldt een opzegtermijn van een maand vóór afloop van de abonnementsperiode. Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. De reguliere prijs voor een jaarabonnement is € 19,95.
Inning van het abonnementsgeld blijft gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is aangegaan. Na omzetting van het abonnement naar onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 3 maanden vanaf de dag dat de opzegging de Attitude abonnementenservice heeft bereikt.
*
Ik ga akkoord met de voorwaardenVragen over abonnementen? Bel S.P. Abonneeservice 0881102037